header

header lt

. 16 oC небольшой дождь

Таращанська центральна районна бібліотека

 вул. Революції, 2
тел.: 5-15-50
Директор: Бабич Світлана Денисівна тел.: 5-15-50, (Одночасно є директором районної централізованої бібліотечної системи – ЦБС).
 Центральна районна бібліотека (ЦРБ) входить до складу районної централізованої бібліотечної системи на правах філіалу і виконує функції районного методичного центру.
 Із документів, що знаходяться в місцевому історико-краєзнавчому музеї значиться що вже в 1900 році у місті була одна народна бібліотека. Деякі громадяни, переважно з інтелігенції, мали хороші приватні бібліотеки.
         У 1918 році Таращанським повітовим виконавчим комітетом було видано мандат на конфіскацію окремих приватних бібліотек і таким чином зібрано кілька сот книг для поновлення народної бібліотеки.
         У роки Великої Вітчизняної війни бібліотека була розграбована, але вже зразу після звільнення міста знову почала відновлюватись при активній підтримці усієї міської громади.
         У 1978 році на базі державних масових бібліотек, з метою більш ефективного використання бібліотечних ресурсів була створена районна централізована бібліотечна система.
                ЦРБ має два відділи:
1) Організаційно-методичний.
Завідуюча відділом Федченко Світлана Леонідівна. У відділі – головний бібліограф, методист по книжкових фондах та методист по роботі з дітьми.
Кожен працівник цього відділу є керівником, організатором роботи в своєму напрямку. Всі працівники цього відділу входять до Ради при директорові. Відділ організовує підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, вивчає, аналізує, узагальнює і поширює передовий бібліотечний досвід. Відділ займається видавничою справою. Видає: щорічний бібліографічний покажчик „Література про Таращанщину”, серію бібліографічних персоналіїв „Літературна Таращанщина”, де розміщений матеріал про поетів та письменників-земляків. Вийшов перший покажчик із серії „Видатні люди Таращанщини”. Відділ  продовжує роботу в цьому плані і планує ще видавати серію бібліографічних довідок „Народні умільці Таращанщини”.
Працівники відділу надають методичну допомогу усім працівникам ЦБС в організації бібліотечного обслуговування, здійснюють адміністративний контроль за роботою філіалів ЦБС, а також комплектують, обробляють та забезпечують надходження нової літератури до всіх філіалів.
         Режим роботи  організаційно-методичного відділу: щоденно з 8 до 17 год. Перерва на обід з 12 до 13 годин. Вихідні дні: субота і неділя.
 
2)Відділ обслуговування
об’єднує в собі читальний зал, абонемент, де організовані  юнацька кафедра та сектор нестаціонарного обслуговування. У відділі працюють 4 працівники і очолює відділ  Ратушна Оксана Вікторівна.
         Книжковий фонд відділу налічує 32127 прим. (станом на 1.01.2005 р.). Важливим додатком до фонду є періодичні друковані матеріали, яких бібліотека щороку підписує біля 60-70 назв. Відділ обслуговує біля 3000 читачів, тим самим охоплюють 37,6% населення міста.
    Самі великі групи користувачів це студенти коледжу, старшокласники міських шкіл. Для цієї групи в ЦРБ організовані клуби за інтересами: „Юність”, „Істина”, літературно-музична світлиця „Пролісок”. Робота цих клубів спрямована на виховання високих моральних цінностей у молодого покоління – патріотизму, духовності, естетичних почуттів та інше.
       На  базі читального залу ЦРБ працюють два важливі центри: краєзнавчий і регіональний центр інформації. В цих центрах виділена спецальна література, збираються відповідні друковані матеріали, які дають вичерпні відповіді про Таращанщину, про все те,  про що хоче знати населення району.<!--[endif]-->         Відділ обслуговування відкритий для користувачів: щоденно з 8 до 18 годин. Вихідний день  - неділя. В літні міцяці: два вихідні дні – неділя і понеділок. Є обідні перерви.