header

header lt

. 13 oC пасмурно

Волковінський Валерій Миколайович

Валерій Миколайович Волковинський
народився 15 червня 1948р. в м. Таращі. В 1966р. закінчив 11 класів СШ № 1 і вступив до Київського університету на історичний факультет. По його закінченні з 1971р. по 1975р. працював старшим науковим співробітником Центрального Державного архіву Жовтневої революції УРСР. З 1975 по 1977рр. - заступник головного редактора журналу "Архіви України", з 1978 по 1990 роки - начальник відділу публікацій та використання документів УРСР. В цей час виходить його науково - популярна книга "М.Ф. Фрунзе на Україні", де висвітлена діяльність видатного полководця Михайла Васильовича Фрунзе на Україні у 1920 - 1924 роках. Також хочеться звернути увагу і на ще одну працю Валерія Миколайовича - це книга "Павел Петрович Постишев", в якій розповідається про видатного діяча Комуністичної партії і Радянської держави Павла Петровича Постишева. Коли в країні розпочалось відновлення господарства, партія направила його на Україну, де Постишев пропрацював багато років. З 1990 по 1995 роки В.М. Волковинський - заступник головного редактора "Українського історичного  журналу". В цей період виходять його праці   "Християн Раковський: політичний портрет" (1990), де розповідається про життя  і діяльність першого голови Раднаркому УКР, який став жертвою сталінських репресій, "Армія і народ: 20-ті  - 30-ті роки" та відомі його книги про Нестора Махна. Це "Махно и его крах" (1991) та "Нестор Махно: легенди і реальність" (1994) Так, у  монографії "Махно и его крах" простежується складний і суперечливий життєвий шлях Нестора Івановича Махна - одного із найбільш відомих керівників селянства півдня України в період боротьби за встановлення радянської влади, громадянської війни та іноземної воєнної інтервенції. Висвітлена історія махновщини  на різних етапах революційного процесу. Книга створена на основі  архівних матеріалів, значна частина яких висвітлена вперше. Ніби доповненням до попереднього видання стала книга "Нестор Махно: легенди і реальність", створена на документальних джерелах, значна частина яких також вперше вводиться до наукового обігу, зроблена спроба показати образ Нестора Махна без легенд і міфів, таким, яким він був у реальному житті  у той складний період історії України. В.М. Волковинський з 1995 р.   по даний час працює старшим науковим співробітником інституту історії України НАН та головним редактором газети "Історія України". Є автором близько 300 наукових історичних публікацій. Займається архівними дослідженнями. У 1995р. - став лауреатом премії НАН України ім. М.С. Грушевського. З 1996 р. - доктор історичних наук.
 
Література:
Волковинський В.М. Фрунзе на Україні. - К.: Політвидав України. 1985р. - 189с.
Волковинский В.Н. Павел Петрович Постишев. - К.: Политиздат Украины, 1987. - 192 с.
Волковинский В.Н. Махно и его крах. - М.: Изд-во ВЗПИ, 1991. - 248 с.
Волковинський В.М., Кульчицький С.В. Християн Раковський: політичний портрет. - К.: Політвидав України, 1990. - 265с.
Волковинський В.М. Нестор Махно: легенди і реальність. - К.: Перліт продакшн, ЛТД, 1994.-256с.
Волковинський В.М. Під стягом анархізму // Україна. -1998.-№46.-с.20-21
Волковинський В.М. Нестор Махно // Україна.-1990.-№ 48. - с. 27-29
Волковинський В.М. Йона Якір: історія в особах // Політика і час. - 1991. - № 3. - с.44-57
Волковинський В.М. Левенець Ю.А. П.А. Столипін: з життя та державної діяльності //Укр.істор. журнал. - 1991. - № 4. с. 116-124; № 2 - с. 115-125
Волковинський В.М. Проти всіх режимів і влад // Україна. - 1991. - № 8. - с. 34
Волковинський В.М. Й.Е.Якір без легенд // Укр. істор. журнал. - 1992. - № 2. - с. 81-93
Волковинський В.М. Україна і відбудова Чорноморського флоту // Голос України. - 1992.-11 берез.
Волковинський В.М. Смерть реформатора в Києві // Історія України . - 1996. - № 1 .с. 11-12; № 4. - с. 10-12
Волковинський В.М. Семен Петлюра // Історія України. - 1998. - № 2-3. с.1-3